21 - 25 od 25
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija; pogled sa ceste u selu, sa sjeverne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija; pogled prema zapadu na sjeverni obronak brda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija s kulišta, sjeverna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha brda gledana sa sjeverozapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Ostrovica Lička - Grad, situacija: oba vrha s kulišta, sa zapadne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
21 - 25 od 25