11 - 13 od 13
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s deltom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - "Kej", u pozadini zgrada hotela Kontinental
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na mrtvi kanal Rječine
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
11 - 13 od 13