11 - 16 od 16
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Sviraonik - klavijattura i manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Pogled na sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj sviraonika - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj sviraonika - klavijatura i manubrij
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj dekoracije orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Poljanica Bistranska - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj dekoracije orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 16 od 16