11 - 20 od 36
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije donjeg dijela prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - pedale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj unutarnjeg mehanizma orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Sviraonik - detalj klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - klavijature i registri
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Trški Vrh - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 20 od 36