11 - 19 od 19
naslov:
Obrovac - Veduta s grada srednjovjekovnoga na zelenilo i rijeku Zrmanju povrh koje je cesta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.7 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
naslov:
Obrovac - Mlin kraj Zrmanje sa strane ceste, niže Obrovca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.7 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Mlin kod pada rijeke Zrmanje u oporom kamenom krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.8 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Mlin kraj pada Zrmanje sa strane rijeke
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.6 cm; pozitiv visina = 7.8 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Veduta mjesta sa Zrmanjom, pogled sa ceste, usred mjesta barokna župna crkva sv. Josipa, poviše nje ruševine srednjovjekovnog grada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.6 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Grad srednjovjekovni, opća situacija u gorovitom krajoliku, sprijeda oskudna vegetacija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.5 cm; pozitiv visina = 7.9 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Veduta mjesta sa Zrmanjom, usred mjesta župna crkva sv. Josipa, povrh nje srednjovjekovni grad
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 7.9 cm; pozitiv visina = 5.5 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Grad srednjovjekovni, opća situacija u surom krajoliku među golim pećinama; sprijeda Zrmanja s lopočima.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 5.5 cm; pozitiv visina = 7.9 cm
lokalitet:
naslov:
Obrovac - Stari grad, srednjovjekovni, ruševine obraštene vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925.
materijali:
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
11 - 19 od 19