11 - 11 od 11
naslov:
Osijek - Župna crkva Sv. Mihaela (Tvrđa) - Detalj dekoeracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
11 - 11 od 11