11 - 20 od 46
naslov:
Trogir - Benediktinski samostan Sv. Nikole - Detalj prospekta - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Benediktinski samostan Sv. Nikole - Pogled sa strane na gornju zonu prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Benediktinski samostan Sv. Nikole - Pogled iz blizine na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Benediktinski samostan Sv. Nikole - Detalj - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Prospekt s bogato dekoriranim kućištem
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Bogato dekorirano kućište prospekta - desna strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Bogato dekorirano kućište prospekta - lijeva strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Trogir - Crkva Sv. Petra - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
11 - 20 od 46