11 - 17 od 17
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Pogled sa strane na donju zonu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Glava sveca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Glava sveca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Glava sveca - en face
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak (Sisak) - Katedrala - Glava sveca, profil
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
lokalitet:
naslov:
Sisak - Stari grad, detalj - unutarnje dvorište, pogled na sjeverozapadnu stranu sa starim bunarom na kotač (stubište, lijevo, kasnije je uklonjeno)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1900.
materijali:
mjere:
negativ širina = 18 cm; negativ visina = 24 cm
11 - 17 od 17