11 - 20 od 53
naslov:
Samobor - Stari grad - Stubište u donjem dvorištu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Svođena prostorija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Stari grad - Opći pogled na donje dvorište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Kapela sv. Mihajla - U Taborcu, usred zelenila
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1942. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Kapela sv. Mihalja - Pročelje s portikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1942. g.
materijali:
naslov:
Samobor - Panorama mjesta od sv. Ane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1940. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Samobor - Kapelica sv. Ane - Usred zelenila
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1937. g.
materijali:
naslov:
Samobor - regulacija Gradne
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1937. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Samobor - regulacija Gradne, izvan mjesta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1937. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Samobor - dvorac Podolje - Dvorac u vlasništvu obitelji Praunšperger (17. st.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1928. g.
materijali:
11 - 20 od 53