11 - 13 od 13
naslov:
Ilok - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Ilok - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Ilok - Franjevački samostan, crkva Sv. Ivana Kapistrana - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
11 - 13 od 13