11 - 11 od 11
naslov:
Gušćerovac - Kapela Sv. Antuna Padovanskog - Detalj sviraonika - unutrašnji mehanizam
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 11 od 11