11 - 15 od 15
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled na sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Detalj sviraonika - dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Detalj sviraonika - dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Zaostrog (Makarska) - Franjevačka crkva Sv. Marije - Pogled sa strane na dio kućišta orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
11 - 15 od 15