11 - 16 od 16
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Detalj sviraonika - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Detalj kućišta - vratašca za mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Detalj orgulja - mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
naslov:
Šibenik - Crkva Sv. Križa - Detalj orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975. g.
materijali:
11 - 16 od 16