11 - 15 od 15
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Detalj dekoracije prospekta - gornjia zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Detalj dekoracije prospekta - gornja zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Detalj prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Detalj dekoracije prospekta - centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Orgulje, prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
11 - 15 od 15