11 - 18 od 18
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj dekoracije gornjeg dijela prospekta (centralna i bočna polja)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj sviraonika - registri
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj sviraonika - registri i dio manuala
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj sviraonika - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Gornji dio prospekta - detalj dekoracije centralnog polja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled na gornji dio prospekta - detalj dekoracije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Pogled na gornji dio prospekta (bočna polja) - detalj dekoracije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj dekoracije gornjeg dijela prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 18 od 18