11 - 14 od 14
naslov:
Miljanski Ivanić - Kapela Sv. Ivana - Detalj - šarka od kovanog željeza
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Miljanski Ivanić - Kapela Sv. Ivana - Pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Miljanski Ivanić - Kapela Sv. Ivana - Detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Miljanski Ivanić - Kapela Sv. Ivana - Kip Isusa
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 14 od 14