11 - 12 od 12
naslov:
Kalinje - Kapela Sv. Duha - Prospekt - stražnja strana kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Kalinje - Kapela Sv. Duha - Detalj mehanizma orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 12 od 12