11 - 11 od 11
naslov:
Galgovo - Kapela Sv. Roka - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 11 od 11