11 - 11 od 11
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pogled na mijeh
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
11 - 11 od 11