11 - 11 od 11
naslov:
Lovrečan - Kapela Sv. Lovre - Detalj kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
11 - 11 od 11