Henneberg, Većeslav

Ostrovica kod Pazarišta - Grad, detalj zida, stanje 1922. g.

1922. g.

naslov:
Ostrovica kod Pazarišta - Grad, detalj zida, stanje 1922. g.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm