Vranić, Nino

Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj dekoracije gornjeg dijela prospekta (centralna i bočna polja)

1974. g.

naslov:
Pregrada - Župna crkva Uznesenja Marijina - Detalj dekoracije gornjeg dijela prospekta (centralna i bočna polja)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
zbirka: