Vranić, Nino

Gornji Laduč - Kapela Sv. Lenarda (na groblju) - Unutrašnjost prospkta - svirale

1974. g.

naslov:
Gornji Laduč - Kapela Sv. Lenarda (na groblju) - Unutrašnjost prospkta - svirale
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
zbirka: