Tkalčić, Vladimir

Poljana Lekenička (Lekenik) - Kalež i relikvijar u obliku monstrance (18. st.) i stara knjiga (nazire se desno)

1935.

vrijeme izrade:
1935.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
inventarni broj:
FKB-6921