Tkalčić, Vladimir

Poljana Lekenička (Lekenik) - Kapela Sv. Duha

1935.

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).