Brunšmid, Josip

Bilaj - grad, situacija u krajoliku

oko 1900. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
oko 1900. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 9 cm; visina = 12 cm;
inventarni broj:
FKB-7114