Rubčić, Ivan

Gradina kod Razvala - ostaci grada, detalj ziđa sa sjeverozapadne strane

oko 1910. g.

vrijeme izrade:
oko 1910. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 16,7 cm; visina = 11,3 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-7154