Laszowski, Emil

Krčingrad - Gradina, detalj: vrata gdje se nalazi udubina za osovinu vrata (poziraju žena s djetetom)

1911. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1911. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 9 cm; visina = 12 cm;
inventarni broj:
FKB-7195