Laszowski (?), Emil

Cesargrad - situacija srednjovjekovnog grada na brijegu

1908. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1908. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-8621