Krapek (?), Hinko

Jasenak – pučka škola, tipska u to vrijeme i za podneblje Gorskog kotara

1896. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 18 cm; visina = 24 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-8436