Hodina (?), Dragutin

Inđija – cesta sa cestarskom kućom

1896. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 21 cm; visina = 26 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-8508