Krapek (?), Hinko

Hreljin – panorama napuštenog mjesta u terasastom krajoliku

1895. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1895. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 18 cm; visina = 24 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
FKB-8272