Horvat, Vladimir

Bakar - Tzv. rimska kuća, renesansa

1925. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1925. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 6 cm; širina = 6 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
KO RI-F-514