Horvat, Vladimir

Bakar - Panorama, pogled na zaljev sa sjevera - vidi se Praputnjak, Hreljin i Bakarac

1925. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1925. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 10,5 cm; širina = 15 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
KO RI-F-519