Horvat, Vladimir

Bakar - Panorama s istoka

1925. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1925. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 15 cm; visina = 10,5 cm;
lokalitet:
inventarni broj:
KO RI-F-516